Byly i vavříny

Od admin

Zřídka sice, ale přesto se občas podařilo některému sportovci v závodě uspět až na bednu, za což potom¨
sklidil uznání a obdiv spolu s některými z věnců. V tomto vinikali zejména někteří – Bery viz. foto, dále namátkou
Bednář, Prchal a další … .

bez popisuBerry s maminkouLožínský,Berry